Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Hiển thị thanh bên
Hiển thị 9 24 36
3wan-b20
Đóng

Balance 20

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet (Port WAN thứ 3 active bằng license key)
 • 4 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1 Port USB WAN Modem
 • Router Throughput: 150Mbps
 • Hỗ trợ tối đa 60 users
 • Quản lý tối đa 10 AP Pepwave
 • Hỗ trợ 16 802.1q VLAN
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
 • Tính năng L2TP/ PPTP VPN Server
 • Tính năng IPsec VPN (Network-to-Network)
Hot
bpl-210_3
Đóng

Balance 210

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet (Port WAN thứ 3 active bằng license key)
 • 7 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1 Port USB WAN Modem
 • Router Throughput: 350Mbps
 • Hỗ trợ tối đa 150 users
 • Quản lý tối đa 30 AP Pepwave
 • Hỗ trợ 16 802.1q VLAN
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
 • Tính năng L2TP/ PPTP VPN Server
 • Tính năng IPsec VPN (Network-to-Network)
Balance-30-LTEA
Đóng

Balance 30 LTE (Europe/Int’l GSM)

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet,
 •  1x Embedded 4G LTE Modem (for Europe/Global GSM)
 • 4 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1 Port USB WAN Modem
 • 2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failover)
 • 1x Embedded LTE Modem
 • Router Throughput: 150Mbps
 • Quản lý tối đa 10 AP Pepwave
 • Hỗ trợ tối đa 60 users
 • Hỗ trợ 16 802.1q VLAN
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
Balance-30-LTEA
Đóng

Balance 30 LTEA (Americas/EMEA)

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1x Embedded 4G LTEA Modem (Americas/EMEA)
 • 4 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1 Port USB WAN Modem
 • 2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failover)
 • 1x Embedded LTE Modem
 • Router Throughput: 150Mbps
 • Quản lý tối đa 10 AP Pepwave
 • Hỗ trợ tối đa 60 users
 • Hỗ trợ 16 802.1q VLAN
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
Hot
Balance-30-LTEA
Đóng

Balance 30 LTEA (APAC)

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1x Embedded 4G LTEA Modem (APAC)
 • 4 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 1 Port USB WAN Modem
 • 2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failover)
 • 1x Embedded LTE Modem
 • Router Throughput: 150Mbps
 • Quản lý tối đa 10 AP Pepwave
 • Hỗ trợ tối đa 60 users
 • Hỗ trợ 16 802.1q VLAN
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
bpl-one_1_1
Đóng

Balance One

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet (5 Port WAN nếu active bằng license key)
 • 8 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet (5 Port LAN nếu active bằng license key)
 • 1 Port USB WAN Modem
 • Router Throughput: 600Mbps (2 WAN)/ 400Mbps (5 WAN)
 • Hỗ trợ tối đa 60 users
 • WiFi: Dual-Band 802.11ac/a/b/g/n (1.17Gbps)
 • Quản lý tối đa 10 AP Pepwave
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
bpl-one_1_1
Đóng

Balance One Core

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet (5 Port WAN nếu active bằng license key)
 • 8 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet (5 Port LAN nếu active bằng license key)
 • 1 Port USB WAN Modem
 • Router Throughput: 600Mbps (2 WAN)/ 400Mbps (5 WAN)
 • Hỗ trợ tối đa 60 users
 • Quản lý tối đa 10 AP Pepwave
 • Tính năng Load Balancing/ Failover
New
Đóng

Pepwave SpeedFusion Engine

• 1 Port WAN chuẩn Fast Ethernet • 2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failover) • 1 Port LAN chuẩn Fast Ethernet • Router Throughput: 100Mbps • Hỗ trợ tối đa 60 users • 2x Embedded LTE Modem • LTE Modem: Downlink/Uplink 100Mbps/50Mbps
New
Đóng

Pepwave SpeedFusion Engine Cam

• 1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet • 2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failover) • 1 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet • Router Throughput: 400Mbps • 2x Embedded LTE-A Modems with Redundant SIM Slots • LTE Modem: Downlink/Uplink 100Mbps/50Mbps • LTE-A Modem Downlink/Uplink Datarate:300 Mbps/ 50 Mbps • WiFi chuẩn 2x2 MIMO 802.11ac AP and WAN • Tính năng IP Passthrough
New
Đóng

Router Pepwave MAX BR1 Mini – Cellular Mobile Router

• 1 Port WAN chuẩn Fast Ethernet • 2 Slot Mini-SIM (1 slot hoạt động và 1 slot dự phòng, tự động Failover) • 1 hoặc 2 Port LAN chuẩn Fast Ethernet • Công suất phát 2.4GHz: 20dBm
Đóng

Router Pepwave MAX HD2 Mini – Multi-Cellular Router

• 1 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet • 4 Slot Mini-SIM (2 slot hoạt động và 2 slot dự phòng, tự động Failover) • 2 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet (PoE 802.3af Output với license) • Router Throughput: 300Mbps • Hỗ trợ tối đa 150 users
New
Đóng

Router Pepwave MAX HD4 – Multi-Cellular Router

 • 2 Port WAN chuẩn Gigabit Ethernet
 • 8 Slot Mini-SIM(4 slot hoạt động và 4 slot dự phòng, tự động Failover)
 • 8 Port LAN chuẩn Gigabit Ethernet (PoE 802.3af Output với license)
 • 1 Port USB WAN Modem
 • Router Throughput: 400Mbps
 • Hỗ trợ tối đa 500 users
 • 2x Embedded 3G/4G LTE Modem
 • LTE Modem: Downlink/Uplink 100Mbps/50Mbps
 • LTE-A Modem: Downlink/Uplink 300Mbps/50Mbps