Explanation-rev5

Gộp nhiều đường truyền lại với nhau sử dụng công nghệ SpeedFusion

Công nghệ SpeedFusion được cấp bằng sáng chế của Peplink cung cấp kết nối VPN cho doanh nghiệp với số lượng lên đến 13 đường truyền như DSL, 3G/4G/LTE, và các loại kết nối khác ở bất cứ đâu trên mạng nội bộ hoặc kết nối WAN. Cho dù bạn chuyển một vài tài liệu hoặc dữ liệu POS thời gian thực, nguồn tài nguyên Video, hội thoại VoIP, SpeedFusion bơm tất cả dữ liệu của bạn vào một ống liên kết với chi phí thấp, tốc độ nhanh và có thể dễ dàng cấu hình để phù hợp với bất kỳ môi trường mạng nào.

Sử dụng Cloud InControl 2 để cấu hình nhanh chóng và dễ dàng hơn

InControl 2 cung cấp công cụ cấu hình PepVPN trực quan để bạn xây dựng hàng trăm kết nối SpeedFusion một cách dễ dàng. Những việc mà bạn cấu hình hàng giờ thì bây giờ chỉ cần mất vài phút.

LIÊN HỆ TƯ VẤN